ภาพกิจกรรม
             
           
   
  • ชั้นเตรียมอนุบาล
อายุ 2 ปี
การรับสมัครนักเรียน  
  • ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
อายุ 3 - 5 ปี
หลักฐานการสมัครเรีย
 
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อายุ 6 ปีขึ้นไป
               
       เปิดรับสมัคร      
   
  • วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.00-16.00น.
     
  • วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 09.00-15.00น.(เริ่มเดือนม.ค. - มี.ค. 2565)
      *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564เป็นต้นไป ***  
                   
ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง
             
     รูปแบบการสอบระดับอนุบาล      
 
 
 
 
   
   
  Stats Counter 
               
     รูปแบบการสอบระดับประถมศึกษา        
       
       
       
       
       
       
       
                   
                   
                   
                   
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.ac.th :: All Rights Reserved.