ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร>

BACK TO SCHOOL SUMMER โรงเรียนธัญวิทย์เปิดเรียนซัมเมอร์วันที่ 18 เมษายนนี้ <คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>

 
 
 
                   
 
Stats Counter 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ประมวลภาพกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
     ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนจบหลักสูตร D.A.R.E ปี2565
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร> กิจกรรมตลาดโรงเรียน ปีการศึกษา2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม 100 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2565
ขอแสดงความยินดีกับนร.ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ปี2565(รอบโครงการพิเศษ) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผลการเรียนดีเด่นได้รับทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2565
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.ac.th :: All Rights Reserved.