ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร>

 

 
 
 
                   
 
Stats Counter 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา2565  ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี2566
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2566 ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2565
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ     ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) ประจำปีการศึกษา2565
     ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนจบหลักสูตร D.A.R.E ปี2565 ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม 100 ปีการศึกษา 2564 ประมวลภาพการตรวจร่างกายนักเรียนประจำปี 2565
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ ประมวลภาพกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.ac.th :: All Rights Reserved.